SUSUNAN KEPENGURUSAN HIMAKI
“Zirkonium” PERIODE 2023

Pembina

Dr. Muhammad Reza, S.Si., M.Si.                            (NIP. 199204132022031007)

Ketua Umum

Moh. Zeinur Ridho                                                     (NIM 211810301019)

Sekretaris Umum

Inggrit Ayuningtyas                                                   (NIM 211810301052)

Bendahara Umum

Imelda Dwi Puspita                                                   (NIM 211810301011)

 

Bidang Pengembangan Organisasi

~ Kepala Bidang

       Andini Saharani Oktavia                                     (NIM 211810301008)

1. Departemen Internal

~ Kepala Departemen

 Desi Fitrianingsih Nst                           (NIM 221810301069)

~ Staff

 Aunin Rohmatul Inayah                       (NIM 221810301067)

Himayah Izmi Fauziyyah                      (NIM 221810301081)

Adinda Melysiana Putri                        (NIM 221810301042)

2. Departemen Eksternal

~ Kepala Departemen

Eldo Delta Bagaskara                         (NIM 221810301009)

~ Staff

       Ifa Inayatul Fauziah                            (NIM 221810301054)

Dela Puspita Sari                                (NIM 221810301022)

 

Bidang Dana dan Usaha

~ Kepala Bidang

 Yuanita Nanda Asfira                                      (NIM 211810301038)

~ Staff

Mohammad Rizal Syahputra                           (NIM 221810301025)

Isha                                                                  (NIM 221810301065)

 

Bidang Pengabdian Mahasiswa

~ Kepala Bidang

Nurul Diah Safitri                                           (NIM 211810301006)

~ Staff

Desta Rahma Taufiki                                     (NIM 221810301032)

Syahrul Amin Agriansyah                              (NIM 221810301059)

 

Bidang Informasi dan Komunikasi

~ Kepala Bidang

Sultan Adil Lanang Sejati                                (NIM 211810301078)

~ Staff

Moch. Idlofi Abdillah                                       (NIM 221810301040)

Talitha Yasyfa Harmani                                   (NIM 221810301036)

 

Bidang Pendidikan dan Penalaran

~ Kepala Bidang

 Maryana Meri Hafsari                                    (NIM 211810301083)

1. Departemen Akademik

~ Kepala Departemen

 Aisyah Triwiji Utami                           (NIM 221810301045)

~ Staff

Salvia Sisca                                       (NIM 221810301023)

Raya Rambu Rambani                       (NIM 221810301055)

 

2. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

~ Kepala Departemen

 Amelia Wahyu Ningsih                      (NIM 221810301007)

~ Staff

 Sukma Zuhro Iftitah                           (NIM 221810301003)

 Anggi Sintia Ayu Nur Febianti            (NIM 221810301062)

 

Bidang Logistik

~ Kepala Bidang

Nadia Alif Nurul Hidayah                                  (NIM 211810301081)

~ Staff

Nur Safitri                                                         (NIM 221810301056)