SUSUNAN KEPENGURUSAN HIMAKI
“Zirkonium” PERIODE 2023

Pembina

Dr. Muhammad Reza, S.Si., M.Si.                            (NIP. 199204132022031007)

Ketua Umum

Eldo Delta Bagaskara                                                (NIM 221810301009)

Sekretaris Umum

Aisyah Triwiji Utami                                                    (NIM 221810301045)

Bendahara Umum

Himayah Izmi Fauziyyah                                            (NIM 221810301081)

 

Bidang Pengembangan Organisasi

~ Kepala Bidang

      Ifa Inayatul Fauziah                                               (NIM 221810301054)

1. Departemen Internal

~ Kepala Departemen

Nisrina Athirah Nur Aini                            (NIM 231810301013)

~ Staff

Riky Ari Winata                                        (NIM 231810301005)

Shabrina Aulia Putri                                 (NIM 231810301016)

Fara Aulia Ramadhani                             (NIM 231810301002)

Sabrina Tara Nabila                                 (NIM 231810301036)

2. Departemen Eksternal

~ Kepala Departemen

Fizatul Alma Natasya                               (NIM 231810301062)

~ Staff

       M. Zian Zahid                                           (NIM 231810301071)

Zulfa Naziha Zahra                                   (NIM 231810301067)

 

Bidang Dana dan Usaha

~ Kepala Bidang

Khanza Athaya Zahrani Zalfa                                 (NIM 231810301018)

~ Staff

Dahlia                                                                     (NIM 231810301019)

Dwi Intan Herdiyanti                                               (NIM 231810301070)

Nur Awaliah As Salsabilah                                      (NIM 231810301044)

 

Bidang Pengabdian Mahasiswa

~ Kepala Bidang

Dita Aulia Apriliyani                                                 (NIM 231810301007)

~ Staff

Aschabeel Farozy                                                   (NIM 231810301021)

Anis Fitriya                                                              (NIM 231810301081)

Siti Khairunisa Nur Afi’ah                                        (NIM 231810301064)

 

Bidang Informasi dan Komunikasi

~ Kepala Bidang

Alifatul Ula Qaulan Tsaqila                                      (NIM 231810301023)

~ Staff

Nirmala Anggur Aulia S. P.                                      (NIM 231810301027)

Muhammad Fayyadh M. A.                                     (NIM 231810301048)

Farah Zahirah Isnanisa Chaliq                                (NIM 231810301043)

Lila Zakiya Rinanda                                                 (NIM 231810301055)

Clarissa Azkia                                                          (NIM 231810301069)

 

Bidang Pendidikan dan Penalaran

~ Kepala Bidang

Taripar Simanjuntak                                                 (NIM 221810301068)

1. Departemen Akademik

~ Kepala Departemen

Zaskia Efliana Putri                                    (NIM 231810301052)

~ Staff

Rizqy Nur Rohmah                                     (NIM 231810301025)

Muhammad Imron Alfaruq                          (NIM 231810301050)

Dwi Citra Silviana                                       (NIM 231810301006)

 

2. Departemen Penelitian dan Pengembangan (Litbang)

~ Kepala Departemen

Putri Indah Pratiwi                                      (NIM 231810301042)

~ Staff

Nela Mafazah                                             (NIM 231810301074)

Siti Imrohatul Eka Farahdila                       (NIM 231810301047)

Putri Fadila Khomayroh                              (NIM 231810301010)

 

Bidang Logistik

~ Kepala Bidang

Moh. Risky Dwi Pranata                                           (NIM 221810301013)

~ Staff

Desita Nur Fadilah                                                    (NIM 231810301029)

Damar Aditya                                                            (NIM 231810301057)